Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer is het bestuur van een vennootschap in zwaar weer gehouden om de activiteiten te staken en geen nieuwe verplichtingen namens de vennootschap meer aan te gaan? Is dit al het geval indien de toekomst van de vennootschap onzeker is of dient de situatie ernstiger...