Meer WHOA met een TOA!

Meer WHOA met een TOA!

Het kabinet stelt TOA-kredieten beschikbaar voor ondernemers die onder de WHOA willen doorstarten. Op grond van de WHOA kan vanaf 1 januari jl. door middel van een dwangakkoord een herstructurering van schulden plaatsvinden…

Eerste WHOA-akkoord goedgekeurd

Eerste WHOA-akkoord goedgekeurd

De rechtbank heeft een eerste uitspraak gedaan tot homologatie van een WHOA-akkoord. Het betreft een onderneming uit de evenementenbranche, waarvan de activiteiten sinds 15 maart 2020 direct zijn stilgevallen.

Onderneming in zwaar weer

Onderneming in zwaar weer

De WHOA: een mooie tool om een faillissement te voorkomen. Ook in Nederland bestaat er vanaf 1 januari 2021 een regeling om ondernemingen financieel te herstructureren, zodat een faillissement wordt voorkomen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer is het bestuur van een vennootschap in zwaar weer gehouden om de activiteiten te staken en geen nieuwe verplichtingen namens de vennootschap meer aan te gaan?