Rechtsgebieden

Gino van Roeyen staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op het rechtsgebied Intellectueel Eigendomsrecht. Op grond van deze registratie dienen volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten elk kalenderjaar tien opleidingspunten te worden behaald op dat rechtsgebied.