JURIDISCH

Peerboom Advocatuur B.V., KVH Beheer B.V. en Van Roeyen Advocatuur B.V. zijn gerechtigd de handelsnaam en merk LAWNCH te gebruiken. Peerboom Advocatuur B.V. is statutair gevestigd in Eindhoven en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63263661. KVH Beheer B.V. is statutair gevestigd in Helmond en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17209535. Van Roeyen Advocatuur B.V is statutair gevestigd in Eindhoven en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77692330.

 

Peerboom Advocatuur B.V., KVH Beheer B.V. en Van Roeyen Advocatuur B.V. zijn eveneens ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (“NOVA”) en werken ieder voor eigen rekening en risico als advocaat.

 

Op alle diensten die Peerboom Advocatuur B.V., KVH Beheer B.V. en Van Roeyen Advocatuur B.V. verlenen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U kunt de algemene voorwaarden ook vinden en downloaden via www.lawnch.nl/general-conditions. In de algemene voorwaarden zijn beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen.

 

De aansprakelijkheid van Peerboom Advocatuur B.V., KVH Beheer B.V. en Van Roeyen Advocatuur B.V. is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Peerboom Advocatuur B.V., KVH Beheer B.V. en Van Roeyen Advocatuur B.V. wordt uitgekeerd, inclusief het eigen risico. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Peerboom Advocatuur B.V. is geregistreerd bij Allianz polisnummer SL997371986. De beroepsverzekering van KVH Beheer B.V. is geregistreerd bij AON polisnummer V0100101830. De beroepsverzekering van Van Roeyen Advocatuur B.V. is ingeschreven bij Allianz polisnummer SR999101404. Exemplaren worden op verzoek ter beschikking gesteld.