JURIDISCH

LAWNCH is de handelsnaam en het merk van Van Roeyen Advocatuur B.V. Van Roeyen Advocatuur B.V is statutair gevestigd in Eindhoven en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77692330. Het BTW nummer van Van Roeyen Advocatuur B.V. is NL86.11.00761.B01. Van Roeyen Advocatuur B.V. heeft geen derdengeldenrekening. Van Roeyen Advocatuur heeft een vervangingsregeling met Cilissen Advocatuur te Geldrop (info@cilissenadvocatuur.nl, +31 40 285 91 76).

LAWNCH is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (“NOVA”) als advocatenkantoor.

Op alle diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden en raadplegen via www.lawnch.nl/algemene-voorwaarden. In de algemene voorwaarden zijn beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen.

De aansprakelijkheid van Van Roeyen Advocatuur B.V. is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Roeyen Advocatuur B.V. wordt uitgekeerd, inclusief het eigen risico. De beroepsverzekering van Van Roeyen Advocatuur B.V. is ingeschreven bij Allianz onder polisnummer SR999101404. Een kopie van de beroepsverzekering wordt op verzoek ter beschikking gesteld.