De WHOA: een mooie tool om een faillissement te voorkomen

Ook in Nederland bestaat er vanaf 1 januari 2021 een regeling om ondernemingen financieel te herstructureren, zodat een faillissement wordt voorkomen. Deze zogenaamde WHOA is gericht op waardebehoud van de onderneming. Levensvatbare bedrijfsactiviteiten blijven zo behouden. Tegenstribbelende schuldeisers (zoals handelscrediteuren of aandeelhouders) kunnen een redelijke reorganisatie niet langer dwarsbomen. Kortom een welkome herstructureringstool, zoals die in de US (‘Chapter 11’) en de UK (‘Scheme of Arrangement’) al langer bestond.

Het akkoord kan zien op alle of op bepaalde soorten problematische schulden of schuldeisers, bijvoorbeeld alleen op gezekerde bankschulden of aandeelhouders. Deze schulden kunnen dan worden herschikt, terwijl bijvoorbeeld de handelsvorderingen ongemoeid blijven. Ook lopende overeenkomsten kunnen worden geherstructureerd, bijvoorbeeld huurovereenkomsten die als een molensteen om de nek van de onderneming hangen. Anderzijds kunnen voor de onderneming essentiële contracten niet door de schuldeiser worden opgezegd.

Onder meer is interessant dat voorzieningen kunnen worden getroffen zodat nieuwe financieringen kunnen worden aangegaan – die nadien niet kunnen worden vernietigd op grond van pauliana – en verrekeningen in rekening courant niet kunnen worden aangetast. Ook kan worden bepaald dat stil pandhouders geen vorderingen mogen innen, zodat de inningsbevoegdheid van verpande vorderingen bij de onderneming blijft.

Het is mogelijk de homologatieprocedure in alle stilte te laten plaatsvinden. Onnodige bad press of onrust wordt daardoor voorkomen. De schuldenaar behoudt gedurende de procedure gewoon de beschikking en het beheer over zijn vermogen.

Herschikking van de schuldpositie en waardebehoud van de onderneming zijn de essentialia van de WHOA. Herstructurering in continuïteit kan een onderneming weer levensvatbaar maken. Ook voor ondernemingen die getroffen zijn door de Corona-crisis, maar in de kern gezond zijn, kan dit een ideaal middel zijn om schoon schip te maken. De WHOA is hiervoor een geschikte, efficiënte en relatief snelle procedure. Een reddingsboei voor ondernemingen in zwaar weer. Belangrijk is om tijdig te beginnen. Vijf voor twaalf is te laat.