Het kabinet stelt TOA-kredieten beschikbaar voor ondernemers die onder de WHOA willen doorstarten. Op grond van de WHOA kan vanaf 1 januari jl. door middel van een dwangakkoord een herstructurering van schulden plaatsvinden. Het TOA-krediet voorziet daarnaast in nieuw werkkapitaal en achtergesteld vermogen. Bovendien kunnen de kosten van een WHOA-procedure worden vergoed tot EUR 35.000,-. De TOA regeling gaat 1 juni a.s. in. Zie ook https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-981846.  
 
De regelingen zijn bedoeld om faillissementen te voorkomen. De balans wordt opgeschoond om een gezonde doorstart na Corona mogelijk te maken. Ondernemers, maak gebruik van deze regelingen! ‘