De rechtbank heeft een eerste uitspraak gedaan tot homologatie van een WHOA-akkoord. Het betreft een onderneming uit de evenementenbranche, waarvan de activiteiten sinds 15 maart 2020 direct zijn stilgevallen. In 2019 had het bedrijf nog een omzet van bijna EUR 5 mln. en 25 werknemers in dienst. Een aantal huur-, lease- en arbeidsovereenkomsten is beëindigd.

Door het akkoord is ook de schuldenlast van meer dan EUR 1,5 mln. geherstructureerd. Zo ontvangen de concurrente crediteuren 16% van hun vorderingen en de belastingdienst 21% (van meer dan EUR 0,5 mln.). Het bedrijf kan hierdoor met een fors verminderde schuldenlast verder (na de crisis). Bijzonder is dat de belastingdienst heeft ingestemd met een lager percentage dan het in faillissementen gebruikelijke – dubbele – percentage.

Een mooi voorbeeld van hoe een bedrijf dat als gevolg van de corona-crisis in de problemen is geraakt met behulp van de WHOA weer een financieel gezonde basis krijgt.