Met het hierboven weergegeven twee strepen teken, gebruikt op aerobic outfits, die in 1997 in Nederland zijn verkocht, heeft H&M – die ik in deze zaak sinds 1997 als advocaat vertegenwoordig – geen inbreuk gemaakt op het drie strepen merk van Adidas, zoals de rechtbank Den Haag bij vonnis van 8 november 2017 in een bodemprocedure tussen Adidas en H&M, die sinds 1997 aanhangig is, had geoordeeld. Op 28 januari 2020 heeft het hof Den Haag (raadsheren mr. S.J. Schaafsma, mr. A.D. Kiers-Becking en mr. C.J.J. van Nispen) dit vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen van Adidas afgewezen. Het arrest van het hof, dat als een verrassing kwam, omdat het stond geagendeerd voor 11 februari 2020, is thans alleen in het Nederlands beschikbaar op de officiële website van de Nederlandse rechtspraak, zie deze link: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:72. Mogelijk komt er binnenkort een vertaling beschikbaar.

Uiteraard gaan mijn felicitaties met deze belangrijke beslissing in hoger beroep in de eerste plaats naar H&M en Björn Norberg. Een speciaal woord van dank ook aan Erik Knijnenburg van H&M en Ron Crombaghs, die in het begin bij de zaak waren betrokken. De procedure loopt nu zo’n 23 jaar. Gisteren, toen de beslissing binnenkwam, kwamen die 23 jaar in dit unieke geval in een flits door mijn hoofd. Helaas was ik door persoonlijke omstandigheden niet in staat om de zaak voor de rechtbank Den Haag te behandelen. Er is zoveel gebeurd. Goede dingen, slechte dingen, maar de goede dingen overheersen. Bedankt H&M, bedankt Björn Norberg, voor ‘keeping the faith’. Streven naar ‘fairness’ en dat proberen te krijgen, is een groot goed. ‘You gotta keep the faith’.

Gino van Roeyen